Публикувано на 01.09.2015 / 17:13

Как купуването на гласове на местни избори убива демокрацията

Проектът  “Купените местни избори или смъртта на местната демокрация” е  осъществен от Сдружение  “Институт  за  развитие  на  публичната  среда”,  с  подкрепата  на  Тръста  за гражданско общество в Централна и Източна Европа. Изследвана  е  структурата  на  политическото  представителство  в  общинските  съвети  и начинът  на  функциониране  на  институциите  на  местната  демокрация  в  пет  български общини с опорочен изборен процес: Несебър, Созопол, Казанлък, Петрич и Сандански.

• Въпросите

Как  местната  власт,  излъчена  в  изборен  процес,    окачествен  като  нечестен  и  несвободен, осъществява управлението на местната общност? Има  ли  предпоставки  в  самия  модел  на  местно  самоуправление,  които  продуцират стратегии за завладяване на общините от икономически групи и престъпни мрежи?

•Моделът на местното самоуправление в България

“баланси без отговорност” Взаимоотношенията между основните органи в местното самоуправление – общински съвет и  кмет,  са  основани  на  институционалната  слабост  на  двата  органа  и  взаимната  им зависимост  при  осъществяване  на  техните  функции.  Постигането  на  баланс  и  равновесие между  тях,  се  превръща  в  задължително  условие  за  управлението  на  общината.  Чрез непублично  споразумяване  между  различни  икономически  интереси  и  искания  се конструират  “прокметски”  коалиции  за  управление.  Цената  за  поддържането  на  стабилността на тези коалиции е корупционно управление на собствеността и насочването на обществени поръчки към съставящите „разпределителните коалиции” агенти.  Ключова предпоставка за това е самата технологията за взимане на решения, която силно затруднява търсенето на административна и наказателна отговорност от участващите в управлението на общините.

• Стратегии за завладяване на местната власт

Престъпните  стратегии  за  завладяване  на  местната  власт,  през  купуването  на  избори,  са продуцирани  и  изцяло  съобразени  с  дефектите  на  установилия  се  модел  на  местно самоуправление в България.

Конкурентни икономически интереси, търсят представителство в местните органи на власт и  използват  изборите,  за  да  се  позиционират  едни  спрямо  други.  Прилага  се  бизнес стратегия  –  създават  се  обединения  от  сходни  и  близки,  но  във  всеки  случай непротиворечиви  интереси,  прикрити  зад  местни  предизборни  коалиция  или  партии.  За целта регистрациите на партии  ‐ напълно неизвестни или  без никакво  влияние на местно ниво, се наемат „за временно ползване”. Стратегиите предвиждат завземане на дял от пазара на  гласове,  чрез  който  да  се  гарантира  квота  в  бъдещото  управляващо  мнозинство.  След приключване  на  изборите  бизнес  играчите  се  договарят  за  управлението  –  всеки  от позицията, която е успял да завоюва.  Стремежът е да се осигурят конкурентни предимства и достъп до  разпределението на публичния ресурс, чрез пряко  участие в  управлението на общините.

• Осигуряване на необходимия брой гласове

Реконструираната  картина  на  изборния  процес  2007  ‐  2008  година  показва  ясно използването  на  престъпна  организация  за  купуване  и  контролиране  на  местния  вот,  с участието  на  криминалния  контингент  ‐  наркодилъри,  трафиканти  на  хора,
контрабандисти,  силови  структури.  Тяхната  задача  е  да  осигурят  „мобилизирането”  на избирателите. Типичните  за  силовите  структури  дейности  ‐  продаването  на  защита  или  „търговията  с насилие”  –  са  много  сходни  с  извършваното  от  тях  по  време  на  изборите  –  търгуване  на гласове и защита от конкуренцията на територии с гласоподаватели. С  голяма  степен  на  вероятност  може  да  се  твърди,  че  в  общинските  съвети  на  петте изследвани общини са влезли съветници, чийто мандати са осигурени посредством купени с мръсни пари гласове, контролиран вот и използване на принуда. Според  мнението  на  интервюираните  представители  на  различни  политически  сили  в
изследваните общини, около 30 % от мандатите на партиите и коалициите, представени на местно ниво, са купени или манипулирани посредством контролиран вот. Насилието  неизменно  съпътства  изборния  процес  в  граничните  и  черноморски  общини.  В тези  региони  то  е  свързано  с  по‐високата  концентрация  на  криминален  контингент, склонен  към  брутално  нарушаване  на  правилата  и  установяване  на  контрол  над територията  и  избирателите,  чрез  използване  на  сила.  По  дефиниция,  в  такива  райони наличието  на  силни  структури  на  организираната  престъпност  и  разпадът  на политическото са взаимно обусловени. Местните общности  са приели  тази действителност като неизбежна ‐  „Винаги е  било  така. Никой  вече  не може  да  спечели  избори  без  да  купува  гласове.  Властта  не  се  намесва.”  ‐  са най‐разпространените  убеждения  сред  респондентите.  Никой  няма  сили  да  се  изправи срещу  експанзията  на  силови  предприемачи,  „добре  облечени  бизнесмени”  от  черната  и сивата част на икономиката, легализирани бели бизнеси и олигарсите. Строгите  наказания,  предвидени  в  закона,  не  респектират  атакуващите  местната  власт интереси. Институциите са безпомощни. Купуването на гласове с участието на силови структури, финансирането на изборите с пари на  организираната  престъпност  и  последвалото  завладяване  на  политически  позиции  в местната власт, се случва в условия на обща незаконност и безнаказаност, продуцирани от слаби  контролни  органи,  съдебна  система  със  спорна  независимост  и  липса  на  обществен контрол – отсъствие на силни местни и регионални медии.

• Резултатите за политическото представителство

 Данните  за  политическото  представителство  в  изследваните  общини,  ясно  очертават тенденцията  за  трайна  загуба  на  влияние  на  партиите,  които  имат  силно  присъствие  в национален мащаб. Този резултат в значителна степен е повлиян от приложените от бизнес формациите  и  организираните  престъпни  мрежи  стратегии  за  завладяване  на  местната власт, изключващи участието на големите партии. Те са изместени от  бизнес формирования – участващи под формата на местни коалиции и местни/регионални партии.

• Решението
Резултатите  от  проекта  сочат,  че  само  промени  в  изборното  законодателство  и неутрализирането на 300‐те боса, тероризиращи местните общности (според прокуратурата и правителството), няма да решат проблема с корупцията на местно ниво и опорочаването на местните избори. Необходимо  е  да  се  започне  обществен  дебат  за  преосмисляне  на  установения  модел  на местно  самоуправление  в  България.  Трябва  да  бъдат  премахнати  причините  и предпоставките,  привличащи икономически групировки и престъпни мрежи към участие в местната власт.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Можете да използвате тези HTML тагове и атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>